ASŘ

Společnost RDS má speciální oddělení zaměřené na vývoj a modernizace systému automatizovaného řízení technologických procesů , automatizované systémy řízení (ASŘ) a začlenění stávajících procesů do jednotného systému řízení:
– Rozsáhlý průzkum objektu
– Vypracování  technické dokumentace
– Dodávka zařízení
– Montáž skříně a automatizační panelů
– Nastavení a uvedení do provoz
– Servis vybavení

Dlouholeté zkušenosti pracovníků umožňuje provádět složité práce na nejvyšší úrovni.

Co je to Automatická regulace?

Automatická regulace je aplikace teorie řízení pro regulaci procesů bez přímého lidského zásahu. V nejjednodušší variantě automatické regulační smyčky, regulátor porovnává naměřenou hodnotu procesu s požadovanou nastavenou hodnotu, a zpracovává výsledný chybový signál pro změnu nějakého vstupního parametru  do procesu, a to takovým způsobem, že tento proces zůstane na svých  hodnotách   i přes rušení. Tento ovládací prvek s uzavřenou smyčkou je aplikace z negativní zpětné vazby na systém. Matematický základ teorie řízení byl zahájen v 18. století, a rychle postupoval ve 20. století.

Back to Top